Kontaktai
 
 
             
 

 

Aura Bartaškienė

Domisi gimdos kaklelio, krūtų patologija. Tobulinasi, aktyviai dalyvauja Lietuvos akušerių ginekologų draugijos rengiamose konferencijose, privačių akušerių ginekologų konferencijose, užsienio FIGO, kontraversijose. Dalyvauja "Nedelsk" projekte. 

"Kiekviena moteris man yra svarbi. Manau, kad pacientė turi suvokti situaciją, todėl netik išklausau, bet ir paaiškinu, kad kartu su paciente parinktume optimalų sprendimą."

Mes įsipareigojame:

pagal tą pačią tvarką ir terminais registruoti visus apdraustuosius, kurie kreipiasi į įstaigą su siuntimu gauti specializuotas ambulatorines paslaugas, jų kreipimosi dieną, nepaisant to, ar siuntimas yra išduotas šios ar kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų;

užtikrinti, kad gydytojo specialisto konsultacijos metu pagal jo kompetenciją būtų atliekami visi būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir jo išvados raštu būtų pateikiamos siuntusiajam gydytojui;

specializuotas ambulatorines paslaugas teikti pagal gydytojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, išduotus siuntimus, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.